VitalCentre

- Multifunkčný športovo-obytný komplex

- Celková plocha: 11 000 m2

- štúdia, realizačný projekt

 

- realizácia: 2017