riaditeľ a konateľ spoločnosti:

Ing. arch. Aleš Fibinger
autorizačný kód: 1521AA

[email protected]
+421 – (0) 903 227 898

   

architektúra:

Ing. arch. Ján Fibinger
[email protected]
+421 – (0) 905 498 758

Ing. arch. Miroslava Pinkavová
[email protected]
+421 – (0) 911 545 893

Ing. arch. Miroslav Slezák
[email protected]
+421 – (0) 911 363 783

Ing. arch. Martin Karšňák
[email protected]
+421 – (0) 911 292 632